www.asls.ro

Prezentare

ERASMUS este parte a programului comunitar in educatie SOCRATES si cuprinde actiuni destinate cooperarii europene in domeniul invatamantului superior. Prin ERASMUS este sprijinita dezvoltarea domensiunii europene a studiilor universitare si postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele si domeniile de studiu.
 

Structura programului ERASMUS este urmatoarea:

Actiunea 1 - Cooperare europeana inter-universitara;

Actiunea 2 - Granturi de mobilitate pentru studenti (SM) si cadre didactice (TS), organizarea mobilitatilor (OM) si sistemul european de credite transferabile (ECTS)

Actiunea 3 - Retele tematice.

Scurta prezentare a actiunilor ERASMUS. Detalii referitoare la fiecare dintre actiunile de mai jos pot fi gasite in cadrul Ghidului Erasmus

ERASMUS Actiunea 1 : Cooperare europeana inter-universitara

Tipurile de activitati pentru care se poate solicita finantare in cadrul acestei Actiuni sunt urmatoarele:

 • Proiecte pentru dezvoltarea de curriculum (CD - Curriculum Development Projects)

 • Programe intensive (ip – Intensive Programmes)

 

ERASMUS 2 : Granturi de mobilitate pentru studenti si cadre didactice, Organizarea Mobilitatilor si Sistemul European de Credite Academice Transferabile

   

 1. Granturi de mobilitate pentru studenti (SM)

   

  Intrucat finantarea acordata in cadrul programului ERASMUS Actiunea 2 de catre Comisia Europeana acopera doar partial costurile aferente mobilitatii, ea trebuie suplimentata prin alte contributii. Finantarea complementara poate fi obtinuta dintr-o varietate de surse, din interiorul sau exteriorul universitatii, din surse nationale sau regionale, publice sau private.

  ILPC (Intensive Language Preparation Courses)

   

  In cadrul Actiunii 2, un numar de universitati selectate de catre Agentiile Nationale Socrates organizeaza cursuri intensive de invatare a limbilor europene, destinate studentilor ERASMUS care urmeaza sa efectueze un stagiu de mobilitate in tarile respective. Cursurile ILPC se adreseaza studentilor selectati pentru mobilitati ERASMUS in anul academic urmator.

   

  Incepand cu anul 2001, Agentia Nationala SOCRATES a initiat un proiect de tip PHARE, pentru suplimentarea granturilor tuturor studentilor ERASMUS , proiect denumit "PHARE END USER SUPPORT. " In acest fel, TOTI studentii selectati pentru a participa la o mobilitate ERASMUS vor beneficia de suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri PHARE.

   

   

 2. Granturi de mobilitate pentru cadre didactice (TS)

   

  • Se acorda pentru efectuarea unor stagii de predare intr-o universitate partenera dintr-o tara membra U.E.;

  • Durata unui stagiu de predare este de minim 1 saptamana (sau 8 ore de curs) si maxim un semestru (6 luni);

  • Programul cursurilor predate de profesori este stabilit de universitatile partenere (universitatea de origine si universitatea gazda).

   

 3. Organizarea mobilitatii (OM) si Sistemul european de credite academice transferabile (ECTS)

   

   

  1 . Organizarea mobilitatii (OM)

  Incepand cu anul academic 2003/2004 alocarea fondurilor OM se face descentralizat, prin Agentia Nationala SOCRATES.

   

  2. Sistemul european de credite academice transferabile (ECTS)

  Prin aceasta actiune se acorda prioritate universitatilor care nu au mai primit sprijin comunitar pentru implementarea ECTS in nici unul dintre departamentele lor si celor care se angajeaza sa introduca ECTS intr-un numar cat mai mare de domenii de studiu.

  Universitatile trebuie sa realizeze un pachet informativ („information package"), in care isi prezinta departamentele, modulele de curs si unitatile de credit alocate fiecarui modul de curs. Daca initial ECTS reprezenta doar un transfer de credite, acum este perceput ca un sistem de acumulare in vederea implementarii la nivel institutional, regional, national si European. Acesta este unul din obiectivele fundamentale ale "Declaratiei de la Bologna" din iunie 1999.

ERASMUS 3: Retele tematice

Obiectivul principal al proiectelor de retele tematice il reprezinta definirea si dezvoltarea dimensiunii europene in cadrul unei discipline academice specifice sau in alte domenii de interes comun (managementul universitar, asigurarea calitatii, etc.), gratie cooperarii intre facultati sau departamente si asociatii universitare si/sau profesionale.

La un proiect de retea tematica trebuie sa participe institutii din toate tarile participante la programul SOCRATES, iar eventualele exceptii trebuie justificate.

 

ERASMUS MUNDUS

 

Este un program nou, prevazut a se desfasura in perioada 2004-2008, care are ca scop cresterea competitivitatii invatamantului superior european si sporirea atractivitatii sale in randul profesorilor si studentilor din afara granitelor Europei.

Materiale de informare

Ghidul candidatului Socrates (in engleza)

Instructiuni de completare a Erasmus University Charter

 

Formulare de candidatura:

Candidatura pentru Erasmus University Charter (engleza, franceza)

Formular de acord bilateral (engleza, franceza). 

 

Contact ERASMUS

Detalii privind tipurile de activitati ale programului ERASMUS, inclusiv privind procedurile de candidatura si finantare, documentatie, formulare etc, pot fi obtinute de la sediul Agentiei Nationale SOCRATES

Madlena NEN - Coordonator Erasmus (Madlena.Nen@socrates.ro),

Valentina NEG - Responsabil TS & Phare (Valentina.Neg@socrates.ro)

 

Site-uri de interes

Ministerul Educatiei Nationale

Site-ul Socrates al Comisiei Europene

Site-ul Biroului de Asistenta Tehnica Socrates & Youth

Centrul de informare al Comisiei Europene in Romania

Informatii oferite de Agentia Socrates Romania - Pentru mai multe detalii va invitam sa vizitati http://www.socrates.ro

 

////

 Home | Conferinta | Erasmus | Lingua | Umbrelutele | EurW | 9Mai | Concurs | Links

+